fredag 20. april 2018

Det er ikke greit!

Fra fellestid onsdag kl. 14:00-16:00


«Vi er igang her. Lærer A kom 7 minutter for sent. Lærer B kom 14.30. Lærer K er borte fordi hun har elevsamtaler i fellestiden. Lærer D har ikke med seg nødvendig utstyr. Lærer M, H og S har ikke forberedt seg på tema for økten. Lærer R og Lærer M jobber ikke, de sitter på mobilen. Lærer J har sovnet og vipper med hodet. Lærer N retter prøver og følger ikke med»

Rektor kommer med informasjon om et nytt vurderingsverktøy som skal tas i bruk. Det blir kaos og uro og fellestiden avsluttes slik:«Nå krangler Lærer R og Lærer S høyt med rektor. Lærer D kaller rektor for tulling. Han stønner oppgitt, lager plystrelyder og forlater personalrommet. Lærer J våkner, nikker og sier han er enig med rektor. Lærer B og Lærer R diskuterer om Lærer B skal jobbe. Lærer M legger bort mobilen og begynner å jobbe. Lærer K har vært innom, men gått igjen fordi hun må hente i barnehagen. Nå må rektor avslutte fellestiden»

Noe av det viktigste i norsk skole er å få til det kollektive utviklingsarbeidet og min viktigste jobb som skoleleder er å lede lærernes læring. Det er også en av de viktigste faktorene for elevens læring. Det er svært vanskelig å få til slik systemet er i dag.

Christine (skoleleder som bruker ytringsfriheten for å kritisere "systemet")
PS. Jeg vil bare understreke at dette er en fiktiv situasjon, og ikke et sitat fra en virkelig fellestid på skolen jeg jobbet som skoleleder. Det er mitt ansvar som leder å skape et godt læringsmiljø uansett hva slags lærere jeg måtte ha i staben. Det er ikke greit for en leder å skrive slikt om lærerne, og dermed ikke greit for en lærer å skrive slikt om elever.